Matematyka
MissLucy76645
2021-06-24 00:31:57
Oblicz; a)25*5+13= b)3+2 podzielić 25= c)34+14*8= d)8*(14+0,25)= e)1,6-0,6 podzielić 2= f)5 i 15 -15*10= Nie Chcę Samych Wyników ;)))
Odpowiedź
turo12345678
2021-06-24 03:28:53

[latex]a) frac{2}{5}*5+ frac{1}{3}=2+ frac{1}{3}=2 frac{1}{3} b) 3+2: 2/5 = 5: 2/5 = 5*5/2= 25/2= 12,5 c) 3/4+1/4*8=3/4+2=2 3/4 d) 8*(1/4+0,25)=8*1/2=4 e) (1,6-0,6):2=1/2 f) 5 1/5 -1/5*10=5 1/5-2=3 1/5[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź