Matematyka
522klaudia
2021-06-23 21:27:27
1.Zapisz odpowiednie nierówności:                                                                                                         a)Liczba x jest większa od  (-2,5) b)Liczba a jest mniejsza od 11 c)Liczba x jest ujemna. d)Liczba x jest mniejsza lub równa  5. e)Liczba y jest nieujemna. f)Liczba b jest nie mniejsza niż 8. g)Liczba c jest nie większa niż 11.
Odpowiedź
Vaness113
2021-06-24 01:55:08

a) x>-2,5 b) a<11 f)b>8 g)c<11

oluś1
2021-06-24 01:56:23

a) x>-2,5 b) a<11 c) x<0 d) x[latex] leq [/latex]5 e) y>0 f) b>8 g) c<11

Dodaj swoją odpowiedź