Matematyka
Kkols
2021-06-23 17:07:47
Zapisz w postaci 1 potęgi: a) (4/2)5 x (4/4)3 b) (6/8)3 : (6/3)5 c) ((1/2)3))3 x ((1/2)4)4
Odpowiedź
mellord
2021-06-23 18:22:39

a) Tylko w ten sposób da się to zapisać: [latex]left( frac{4}{2} ight)^5cdot left( frac{4}{4} ight)^3=2^5cdot 1^3=2^5[/latex] b) [latex]left(frac{6}{8} ight)^3: left( frac{6}{3} ight)^5=left(frac{3}{4} ight)^3:2^5= frac{3^3}{4^3}cdot frac{1}{2^5}=[/latex] [latex]frac{3^3}{(2^2)^3}cdot frac{1}{2^5}=frac{3^3}{2^6}cdot frac{1}{2^5}=frac{3^3}{2^{11}}[/latex] Nie da się tego zapisać w postaci jednej potęgi. c) [latex]left( left( frac{1}{2} ight)^3 ight)^3cdot left( left( frac{1}{2} ight)^4 ight)^4=left( frac{1}{2} ight)^9cdot left( frac{1}{2} ight)^{16}=left( frac{1}{2} ight)^{25}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź