Przedsiębiorczość
Profes93
2021-06-21 20:29:07
Wyjaśnij, co to jest transmisja międzypokoleniowa.
Odpowiedź
jagussiax3
2021-06-21 20:48:25

Transmisja między pokoleniowa przekazywana przez kulture ,dziedzictwo kulturowe i dobra kulturowe, przekazywane (nadawanie i odbieranie) w czasie i przestrzeni, podlegające społecznemu wartościowaniu, zazwyczaj uważane za ważne i doniosłe zarówno dla teraźniejszości danej zbiorowości jak i dla jej przyszłości.Są to głównie takie elementy jak normy społeczne, wzorce działania, obyczaje, wierzenia, sposoby myślenia, wytwory materialne.

Dodaj swoją odpowiedź