Przedsiębiorczość
epaula15
2021-06-19 18:56:37
Przetłumacz zdania na angielski  BŁAGAM NA JUTRO  czy wy jesteście z niemiec? paryż jest stolicą francji angielski jest naszym pierwszym językiem on jest moją ulubioną postacią. Moi krewni mają na imię Paweł i Anna Marek jest bratem Janka. Ile wy macie lat? Czy on jest twoim kuzynem? Jesteśmy Międzynarodową grupą. ona jest siostrą mojego wujka
Odpowiedź
anzuz1
2021-06-20 01:22:48

Are you from Germany? Paris is the capital of France English is our first language He is my favourite form (tego form nie jestem pewien) My relatives is Paweł and Anna Marek is brother of Janek(tego zdania nie jestem pewien) How old are you? IS he your cousin? She is sister of my uncle (to jest ostatnie) We are international group (to jest przedostatnie)

Grochu7670
2021-06-20 01:24:03

czy wy jesteście z niemiec? Are you are from Germany? paryż jest stolicą francji Paris is the capital of France angielski jest naszym pierwszym językiem English is our first language on jest moją ulubioną postacią. he is my favorite character. Moi krewni mają na imię Paweł i Anna My relatives are named Paul and Anna Marek jest bratem Janka. Mark is the brother of Janka. Ile wy macie lat? How many years you have? Czy on jest twoim kuzynem? Is he your cousin? Jesteśmy Międzynarodową grupą. We are the International group. ona jest siostrą mojego wujka She is the sister of my uncle

Dodaj swoją odpowiedź