Przedsiębiorczość
luki731
2021-06-13 07:49:37
przyczyny powstawania konfliktów w grupie oraz sposoby ich rozwiązywania
Odpowiedź
ader
2021-06-13 12:01:30

Przyczyny konfliktu interesow : - procedury -kwestie rzeczowe -potrzeby psychologiczne Przyczyny konfliktu strukturalnego : -rozny zasieg wladzy -zla organizacja przestrzeni -ograniczenia czasowe -niejasny podzial obowiazkow, uprawnien i odpowiedzialnosci Przyczyny konfliktu wartosci : -wartosci centralne -wartosci peryferyjne Przyczyny konfliktu relacji : -silne emocje -stereotypy i uprzedzenia -zla komunikacja -negatywne doswiadczenia Przyczyny konfliktu danych: -brak informacji -bledne rozumienie -odmienne interpretacje tych samych informacji -rozne procedury zbierania i analizy danych Sposoby rozwiazania konfliktu : -unikanie –> polega na ignorowaniu lub pomijaniu kwestii istnienia konflikt -przystosowanie – >polega na rekonstrukcji własnego stanowiska, jednak nie w wyniku pełnej akceptacji poglądów drugiej strony, tylko dla pożądanej współpracy -rywalizacja – >polega na przyjęciu postawy „wygrany-przegrany” i dążeniu za wszelką cenę do rozstrzygnięcia konfliktu na swoją stronę -kompromis – >polega na znalezieniu rozwiązania przez częściową rezygnację z własnych potrzeb na rzecz adekwatnych ustępstw ze strony partnera-rozwiązywanie problemu –> polega na szukaniu obustronnych korzyści wspólnego rozwiązania konfliktu potraktowanego problemowo.

Dodaj swoją odpowiedź