Matematyka
gracjanskibinskil
2021-06-11 14:15:27
Dana jest nierówność [x-15] mniejsze bądź równe 3. Wyznacz wszystkie liczby pierwsze należące do zbioru rozwiązań tej nierówności.
Odpowiedź
zip016
2021-06-11 20:33:47

Ix - 15I <= 3 Z def. wartości bezwzględnej: Ix - 15I = x - 15  dla  x - 15 >= 0 Ix - 15I = 15 - x  dla x - 15 < 0 x - 15 <= 3 x <= 3 + 15 x <= 18 15 - x <= 3 -x <= 3 - 15 -x <= -12  /:(-1) x >= 12 x E <12; 18> Liczby pierwsze należące do zbioru : 13 i 17

Dodaj swoją odpowiedź