Matematyka
moncia1212
2021-06-11 12:46:37
1 )Podaj wielomian G(x), jaki należy dodać do wielomianu P(x) = [latex]4 x^{3} - 3 x^{2} + 4[/latex] aby otrzymać wielomian W(x) = [latex]2 x^{2} - 3[/latex] 2) Określ dla jakiej wartości a wielomian W(x) jest równy wielomianowi jeśli P(x) jeśli : W(x) = [latex]( 2x - 1) ^{2} - 3x (x-1)[/latex] P(x) = [latex]a x^{2} -x + 1[/latex]
Odpowiedź
1950
2021-06-11 18:41:33

[latex]1. G(x)+P(x)=W(x) ightarrow G(x)=W(x)-P(x)\\W(x)=2x^2-3; P(x)=4x^3-3x^2+4\\G(x)=(2x^2-3)-(4x^3-3x^2+4)=2x^2-3-4x^3+3x^2-4\=-4x^3+5x^2-7[/latex] [latex]2.\W(x)=(2x-1)^2-3x(x-1)=4x^2-4x+1-3x^2+3x\=x^2-x+1\\P(x)=ax^2-x+1\\W(x)=P(x)Leftrightarrow ax^2-x+1=x^2-x+1\\a=1[/latex] ©DRK

Dodaj swoją odpowiedź