Matematyka
cacok
2021-06-11 10:50:27
1.Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 289.  2. Wyraź w centymetrach długość krawędzi sześcianu o objętości równej :  a) 64 000 000 mm 3  b) 0,000216 m 3  c) 0,008 dm 3 
Odpowiedź
drarza
2021-06-11 16:55:12

Zad 1 P = 289  /V P = 17^ = 17 * 17 a = 17 cm Ob. = 4 * a = 4 * 17 = 68 cm Zad 2 a) [latex] sqrt[3]{64000000} = 400[/latex] mm = 40 cm b) [latex] sqrt[3]{0,000216} =0,06 m[/latex] = 6 cm c) [latex] sqrt[3]{0,008}= 0,2 dm[/latex] = 2 cm

Dodaj swoją odpowiedź