Polski
Bapuo
2021-06-11 02:04:17
Na jutro potrzebuję kilku rzeczy związanych z lekturą "Mały książe". 1. Czas wydarzeń 2. Miejsca 3. Bohaterowie (w tym osoby, które odwiedził Mały Książe, podróżując po planetach i ich wady) 4. Plan zdarzeń 5. Zajęcia się Małego Księcia na własnej planecie 6. Przyczyny opuszczenia swojej planety 7. Etapy oswajania (pouczenia Lisa) 8. Działania opiekuńcze wobec Róży i jej zachowanie
Odpowiedź
MyszkaMiki19
2021-06-11 04:32:56

Akcja rozpoczyna się w momencie przymusowego lądowania pilota na Saharze i trwa 8 dni, podczas których rozmawia on z Małym Księciem. Miejsce akcji utworu to Sahara na planecie Ziemia, gdzie zmuszony był wylądować pilot - narrator, tam również spotyka on Księcia. Miejsce to również można interpretować parabolicznie, Sahara może symbolizować sytuację człowieka na Ziemi, jego samotność i opuszczenie. 3Mały Książę - bohater główny; mały chłopiec, który przybył na Ziemię z planety B-612. O jego wyglądzie autor niewiele wspomina, ponieważ zamieścił w książce portret swego bohatera. Jest na nim drobne, jasnowłose dziecko o kędzierzawej czuprynie. Pisarz przedstawia go w ten sposób: „... był uroczy, śmiał się i chciał mieć baranka”. Mały Książę przybył na Ziemię w poszukiwaniu przyjaciela i znalazł go w osobie pilota.Najważniejsze jest, że Mały Książę jest dzieckiem - dopiero poznaje Ziemię, ludzi, uczy się także nazywać uczucia. Jego spojrzenie na świat jest świeże i czyste, nieskażone wiedzą, wpływem innych.Pilot (a zarazem narrator) - jest dorosłym, samotnym człowiekiem, który zachował zdolność czystego, „szczerego” - dziecięcego spojrzenia na świat. Została ona przytłumiona, ale Mały Książę budzi w pilocie dziecko, które zaczyna właściwie oceniać i doskonale rozumie małego przybysza.róża - jest piękna, powabna, świadoma swej urody i czaru. Przybyła na planetę Małego Księcia jako małe ziarnko. Róża zachowuje się jak piękna kobieta - jest kapryśna i kokieteryjna, żąda opieki i komplementów. Mały Książę mówi o niej „Ta róża jest bardzo skomplikowana”. I ma rację, ponieważ róża jest w rzeczywistości mądrą, wrażliwą, umiejącą się przyznać do własnych błędów istotą. Potrafi być łagodna i spokojna. Ona również kocha Małego Księcia, ale nie zatrzymuje go. Wie, że musi sam odkryć potęgę uczucia, jakim ją darzy, i dobrowolnie wrócić na swoją planetę.lis - zwykle w bajkach lis jest alegorią cech negatywnych: przebiegłości, sprytu, chytrości.Zapamiętaj!Alegoria - motyw lub znak w utworze literackim, który poza znaczeniem dosłownym ma jeszcze znaczenie ukryte. Znaczenie alegoryczne możemy rozpoznać dzięki odwołaniu się do naszych wiadomości (z literatury, kultury, tradycji).W utworze Saint-Exupéry’ego lis jest upersonifikowany, uczy Księcia, czym jest przyjaźń i jak ją pielęgnować. Postać również nierealna.Król, Próżny, Pijak, Latarnik, Bankier, Geograf - to typy ludzkie, charakterystyczne dla zachowania ludzi dorosłych.Król - reprezentuje ludzi, którzy nade wszystko cenią sobie władzę, dla których wszystkie działania zmierzają do podporządkowania sobie innych.Próżny - typ człowieka, który jest skoncentrowany jedynie na sobie, ważne jest dla niego to, by był wielbiony i oklaskiwany.Latarnik - człowiek, który bezwolnie wykonuje polecenia i rozkazy, nie zastanawiając się nad ich sensem i celowością. Jest jednak pracowity, to jedyna jego zaleta.Pijak - typ nałogowca, mężczyzny, który postępuje nie tylko wbrew zasadom społecznym, ale również wbrew logice.Bankier - jest postacią symbolizującą filozofię materialistyczną, reprezentuje ludzi, dla których dobra materialne są wartością, której poświęcili swoje życie. Bankier, podobnie jak Pijak i Latarnik, nie potrafi powiedzieć, czemu tak naprawdę służą jego zabiegi.Geograf - „pseudonaukowiec”. Nie jest badaczem, bo nie ma czasu na „łazikowanie”. Pisze księgi, jest zwykłym biurokratą. On również wykonuje pracę pozbawioną sensu i celu. 41. Dzieciństwo pilota 2. Planeta Małego Księcia 3. Róża 4. Opuszczenie swojej planety przez Małego Księcia i początek podróży 5. Spotkanie z królem 6. Człowiek próżny 7. Planeta pijaka 8. Czwarty dorosły – bankier 9. Latarnik i jego latarnia 10. Geograf 11. Planeta siódma – Ziemia – dłuższy pobyt 12. Spotkanie Małego Księcia ze żmiją 13. Podróż przez pustynię i góry 14. Mały Książe i róże 15. Oswajanie lisa 16. Zwrotniczy i pociąg 17. Kupiec – następne dziwactwo dorosłych 18. Awaryjne lądowanie samolotu na Saharze 19. Spotkanie pilota z Małym Księciem 20. Początek przyjaźni i opowieści chłopca 21. Studnia 22. Rozmowa Małego Księcia ze żmiją 23. Pożegnanie 24. Odejście Małego Księcia 5Musiał czyścić planete z baobabów, oraz wulkany, i przykrywać kloszem Różę.  6Mały Książe opuścił swoją planete, ponieważ Róża go okłamała i chciał on poznać nowych przyjaciół. 71. Na początku Mały Książę usiadł w pewnym oddaleniu od lisa, ale nic nie mógł mówić do lisa, bo język jak uważał lis to źródło nieporozumień.  2. Każdego dnia Mały Książę mógł coraz bliżej usiąść koło lisa. 3. Lis pragnął aby Mały Książę zawsze wracał do niego o tej samej porze, a wtedy lis będzie wiedział kiedy ma przygotować swoje serce na przyjaciela. 8

lakiswoj
2021-06-11 04:34:11

1. Nwm 2.Miejsce akcji: pustynia 3. Bohaterowie: narrator, Mały Książę, lis, róża, mieszkańcy planet: Bankier, Próżny, Latarnik, Król, Pijak, Geograf 4. Plan: 1. Spotkanie Małego Księcia. 2. Opowieść chłopca o planecie na której mieszka. 3.Oswojenie lisa. 4. Wędrówka w poszukiwaniu przyjaźni. 5.Odejście Małego Księcia 6. Tęsknota pilota za Małym Księciem. 5. Zajęcia: Czyszczenie wulkanu, podlewanie i osłanianie róży, niszczenie baobabów. 6. Przyczyny: Mały Książę opuścił planetę, dlatego, że chciał znaleźć przyjaciela. Wtedy jeszcze nie wiedział, że róża jest najważniejszą rzeczą ( osobą ( traktował ją jak człowieka)) w jego życiu. 7. Chłopiec codziennie przychodził i siedział na piasku, a lis coraz bliżej do niego podchodził. Na koniec lis mówi mu, że spośród tysięcy chłopców zawsze zapamięta jego zapach. 8. Podlewał i osłaniał ją przed wiatrem.

Dodaj swoją odpowiedź