Geografia
nianiatalka
2021-06-10 22:59:47
Wymień pięć , wspólnych cech charakteryzujących duże miasta Polski..
Odpowiedź
mickel95
2021-06-11 03:47:08

Wielkość, ludność, sposoby rozrywki, duże zanieczyszczenia, hałas

krysteksyn
2021-06-11 03:48:23

*Duża ilość zaludnienia miast,  *transport miejski, *zabytki, *dobrze rozwinięta gospodarka, *duża ilość sklepów przemysłowych. :)

Dodaj swoją odpowiedź