Przedsiębiorczość
em752
2021-06-10 03:10:47
Wymień rodzaje akcji (6): Opisz jedną z nich.  
Odpowiedź
martula1866
2021-06-10 04:00:03

Akcje imienne - prawa z danej akcji przysługują jedynie osobie wskazanej w dokumencie akcji oraz wpisanej do księgi akcyjnej prowadzonej przez spółkę. Akcje na okaziciela Akcje zwykłe Akcje uprzywilejowane Akcje gotówkowe Akcje aportowe Pomogłem? +

Dodaj swoją odpowiedź