Przedsiębiorczość
folk1165
2021-06-09 11:14:07
Podaj po dwie wady i zalety metod rozwiazywania konfliktow :  a) kompromis  b) konsensus  c)głosowanie d) decyzja lidera e)mediacje f) arbitraż
Odpowiedź
volveras14
2021-06-09 14:13:03

a) +Uniknięcie sporu, +Każdy coś zyskuje, -Nie zawsze dostajemy to co chcemy, -Czasem musimy dać coś od siebie. b) +Łatwość porozumienia, +Każdy coś zyska, -Długość trwania, -Dużo nerwów i starań aby przekonać innych do swojego zdania, c) +Każdy ma prawo głosu, +Każdy ma prawo własnego wyboru, -Przegrana mniejszość jest niezadowolona, -Przegrani muszą podporządkować się decyzji wygranych. d) +Szybkość wyboru, +Brak sporów (w czasie wybierania), -Nie zawsze decyzja lidera jest słuszna, -Nie każdy jest zadowolony z decyzji lidera.  e) +Krótki czas, +Często obie strony zyskują, -Trudność przy dojściu do porozumienia, -Nie którzy nie lubią wciągać w swoje problemy, konflikty osoby trzecie, f) +Szybkość i oszczędność w czasie postępowania, +Możliwość wyboru arbitra (np. specjalistę w danej dziedzinie), -Arbiter może nie być niezawisły (znajomość jednej ze stron), -Konieczność sporządzenia (na piśmie) zapisu na sąd polubowny. + (zalety) - (wady) Myślę, że pomogłem :) Pozdrawiam.

Dodaj swoją odpowiedź