Język hiszpański
Koniara19
2021-06-06 17:38:07
napisz 10 zdań o Polakach +tłuamczenie
Odpowiedź
wikuuuska
2021-06-06 21:16:39

1. Los Polacos cocinan muy bien. 2. Los Polacos tienen la piel blanca.  3. Los Polacos son muy trabajadores. 4. Las Polacas y los polacos son guapos. 5. Los Polacos aman a los animales. 6. A los Polocas les gusta recoger las setas. 7. A los Polacos les gusta quedar con los amigos. 8. A los Polacos les gusta andar por el bosque. 9. Los Polacos tienen muchas tradiciones. 10. A los Polacos les gusta la limpieza. Przetłumaczenie: 1. Polacy bardzo dobrze gotują. 2. Polacy mają białą skórę. 3. Polacy są pracowici. 4. Polki i Polacy są ładni.  5. Polacy kochają zwierzęta. ♥ 6. Polacy lubią zbierać grzyby. 7. Polacy lubią się spotykać z znajomymi. 8. Polacy lubią chodzić po lesie. 9. Polacy mają dużo tradycji. 10. Polacy lubią czystość. 

Dodaj swoją odpowiedź