Przedsiębiorczość
Kicia5077
2021-06-03 13:40:17
Napisz 3 problemy : a) rzadkości - - - b) dobra wolne - - - c) ekonomiczne - - -
Odpowiedź
molokros
2021-06-03 20:12:57

A) Problem rzadkości występuje zawsze, kiedy zapotrzebowanie ludzi na dobra przewyższa możliwości wyprodukowania tych dóbr Nie można mieć tego czego chcemy Ludzkie chęci są nieograniczona---> jednak niektóre rzeczy się kończą B)Wszystkie dobra wolne są dobrami pierwotnymi, choć obecnie można podnosić, że w związku z pomijalnym kosztem wytworzenia kopii twory umysłu ludzkiego, takie jak dzieła literackie, muzyczne czy plastyczne, mogą zostać uznane za dobra publiczne. C)Bezrobocie Kryzys gospodarczy Inflacja

Dodaj swoją odpowiedź