Polski
oluuuuuuuś
2021-05-04 22:26:07
Odmień wyrażenie ,,Okrągły stół'. Zgromadź informacje na temat wydarzenia historycznego zwanego ,, Okrągłym stołem' i sporządź z nich notatkę w formie steszczenia daje naj
Odpowiedź
Darek11111
2021-05-05 01:21:20

m. okrągły stół d.okrągłego stołu c.okrągłemu stołu  b. okrągły stół n. z okrągłym stołem msc. o okrągłym stole w. okrągły stole Okrągły Stół – negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status obserwatora - Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół rzymskokatolicki). Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady MinistrówPRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby.Jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe.

Dodaj swoją odpowiedź