Matematyka
Klara88999
2021-05-04 19:48:57
dana jest funkcja liniowa [latex]y=ax+ sqrt{7} [/latex]  podaj przyklad takiego a, by miejsce zerowe funkcji bylo liczbą całkowitą
Odpowiedź
sabina1942
2021-05-04 22:26:11

ax+^7=0 ax=-^7 x=^7/a  ^7/a - liczba całkowita z tego wynika że a=^7

cascaderka
2021-05-04 22:27:26

,m zerowe y=0 [latex]0=a*x+ sqrt{7} [/latex]          [latex]-ax= sqrt{7} /:a, a eq 0[/latex] [latex]x=- frac{ sqrt{7} }{a} [/latex] [latex]x=- sqrt{ frac{7}{a^{2} }} [/latex] [latex]a= sqrt{7} [/latex] [latex]a= sqrt{ frac{1}{7} } [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź