Matematyka
justyna1988
2021-05-04 18:47:27
Wpisz w pierwszą kratkę literę odpowiadającą najmniejszej liczbie. W następne kratki wpisuj litery odpowiadające coraz większym liczbom.(wpisz od najmniejszego do największego) takie cyfry: 5/7=R 3 2/7=A 20/7=R 9/7=D 1=U 1/7=P 11/7=N 17/7=T 2 4/7=E 68=A 1 3/7=E 29/7=G 9 6/7=S (te oddzielne cyfry to całości, a i proszę o kolejność liter) Z góry dzięki (10pkt)
Odpowiedź
oOo12345
2021-05-04 22:36:29

Matematyka z plusem 5. Liczby całkowite i ułamki. Szkoła Podstawowa. Zeszyt ćwiczeń. Ćw. 2 str. 54 [latex]frac{5}{7} o R \\ 3frac{2}{7} o A \\ frac{20}{7}= 2frac{6}{7} o R \\ frac{9}{7}=1frac{2}{7} o D \\ 1 o U \\ frac{1}{7} o P \\ frac{11}{7}= 1frac{4}{7} o N[/latex] [latex]frac{17}{7}= 2frac{3}{7} o T \\ 2frac{4}{7} o E \\ frac{68}{7}= 9frac{5}{7} o A \\ 1frac{3}{7} o E \\ frac{29}{7}= 4frac{1}{7} o G \\ 9frac{6}{7} o S[/latex] [latex]frac{1}{7} (P) extless frac{5}{7} (R) extless 1 (U) extless 1frac{2}{7} (D) extless 1frac{3}{7} (E) extless \\ extless 1frac{4}{7} (N) extless 2frac{3}{7} (T) extless 2frac{4}{7} (E) extless 2frac{6}{7} (R) extless \\ extless 3frac{2}{7} (A) extless 4frac{1}{7} (G) extless 9frac{5}{7} (A) extless 9frac{6}{7} (S)[/latex] PRUDENTER AGAS - to po łacinie "czyń roztropnie" (fragment starej rzymskiej sentencji "Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca").

Dodaj swoją odpowiedź