Matematyka
mangos
2021-05-04 18:06:27
oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca o podanym promieniu podstawy r i podanej wysokości H a) r=10 cm, H=12 cm b) r=5cm, H=20 cm c)r=8 cm, H = 8 cm
Odpowiedź
misiek199477
2021-05-05 00:10:21

a) V = 1200 pi     Pp cał = 2600 pi

Dodaj swoją odpowiedź