Matematyka
nxn
2021-05-04 13:26:17
Wpisz odpowiednie liczby:                                                                                                                         a) 400 kg=.............. dag     b)20 dag=............ kg    c)500 mg=...............g                              d)350 g=..............dag        e)8 dag=.............kg       f)20 mg-............g
Odpowiedź
kamio1996
2021-05-04 17:48:11

a) 40000 dag b) 0,2 kg c) 0,5 g d) 35 dag e) 0,08 kg f) 0,02 g

Dodaj swoją odpowiedź