Chemia
xxjusti14
2021-05-04 11:57:27
1.Oblicz zawartość C, H, O w cząsteczce metanoli. 2.Napisz równanie spalania propanolu i etanolu. 3.W medycynie stosuje się do odkażania 70% roztwór etanolu. Oblicz ile gramów czystego etanolu zawiera 150g. roztworu.   Za pierwszą i najlepszą odpowiedź daję naj.
Odpowiedź
sylwia18tbg
2021-05-04 17:29:59

1. Wzór metanolu: [latex]HCOOH[/latex] 1 mol HCOOH = 1g + 12g + 2*16g + 1g = 46g W cząsteczce metanolu mamy 2 atomy wodoru a więc: [latex]H =frac{2g}{46g}*100=4,35[/latex]% Tlen również 2 atomy: [latex]H =frac{32g}{46g}*100=69,57[/latex]% Węgiel obliczamy z różnicy: [latex]C = 100 - (69,57 + 4,35) = 26,08[/latex]% 2. Spalanie propanolu: Propanol - [latex]C_3H_7OH[/latex] [latex]C_3H_7OH + 4,5O_2 ----> 3CO_2 + 4H_2O/*2[/latex] [latex]2C_3H_7OH + 9O_2 ----> 6CO_2 + 8H_2O[/latex] Spalanie etanolu: Etanol - [latex]C_2H_5OH[/latex] [latex]C_2H_5OH + 3O_2 ----> 2CO_2 + 3H_2O[/latex] 3. 70% roztwór etanolu tzn. że na 100g roztworu, 70g stanowi etanol. A więc skoro w 100g znajduję się 70g etanolu, to w 150g znajduje się x g etanolu. 100g roztworu ----- 70g etanolu 150g roztowru ----- x g etanolu [latex]x=frac{150*70}{100}[/latex] [latex]x=105g[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź