Język angielski
julka39
2021-05-04 11:02:47
Przetłumacz na język angielski kilka zdań ;) 1.W tym pomieszczeniu znajdują się stoliki i krzesła. 2.Na środku wisi tablica. 3.Po prawej stronie znajdują się drzwi. 4.Z lewej strony widzę okna. 5.Jest tu również biurko. 6.Na górze wisi lampa. 7.W tym pomieszczeniu odbywają się zajęcia.
Odpowiedź
Artick
2021-05-04 14:20:02

1. in this room there are tables and chairs 2. the Middle hangs an array of 3. on the right side of the door. 4. on the left side of the window I see 5. There is also a desk. 6.at the top of the hanging lamp 7. classes in the room.

Dodaj swoją odpowiedź