Matematyka
marzena15p
2021-05-04 10:49:07
Dla jakich x liczba [latex] x^{3} + x^{2} +x[/latex]  jest niemniejsza od [latex]3 x^{2} +3x+ 3[/latex]
Odpowiedź
JULIAN20
2021-05-04 15:49:37

nie mniejsza tzn > lub = rozw w zalaczeniu

Dodaj swoją odpowiedź