Matematyka
fixii
2021-04-08 13:26:27
Zamień na centymetry i zaokrąglij do całości: 73 mm~...?...cm     38 mm~...?...cm     4317 mm~...?...cm 214 mm~...?..cm    915 mm~...?..cm    119,5 mm~...?...cm Zaznacz cyfrę części setnych i zaokrąglij podane liczby do części dziesiątych (do pierwszego miejsca po przecinku): 3,44~..?..   1,099~..?..  1,049~..?..   0,049~...?...   7,285~..?..   0,073~..?..   5,981~..?..    9,98~..?...
Odpowiedź
misztaxd
2021-04-08 17:04:03

Zad. 1 73 mm = 7,3 cm ~ 7 cm 38 mm = 3,8 cm ~ 4 cm 4317 mm = 431,7 cm ~ 432 cm 214 mm = 21, 4 cm ~ 21 cm 915 mm = 91,5 cm ~ 92 cm 119,5 mm = 11,95 cm ~ 12 cm Zad. 2 Wzięcie cyfry w nawias np. (6) - zaznaczenie 3,4(4) ~ 3 1,0(9)9 ~ 1,1 1,0(4)9 ~ 1 7,2(8)5 ~ 7,3 0,0(7)3 ~ 0,1 5,9(8)1 ~ 6 9,9(8) ~ 10 Mam nadzieję, że pomogłem ;].

damcio4554
2021-04-08 17:05:18

1. 73 mm~...7...cm     38 mm~...3...cm     4317 mm~..43....cm 214 mm~...21..cm    915 mm~...91..cm    119,5 mm~...12...cm 2. 3,44~..3.4..   1,099~..1.1..  1,049~..1..   0,049~...0...   7,285~..7,3..   0,073~..0.1..   5,981~..6.0..    9,98~..10... LICZĘ NA NAJ !!

Dodaj swoją odpowiedź