Język angielski
8u8u
2021-04-08 07:58:27
Napisz zdania, w których albo zgadzasz się z podanymi stwierdzeniem (same), albo się z nimi nie zgadzasz (opposite).  1 She doesn’t play computer games. (same) ______________________________________ 2 Tom has forgotten his homework. (same) _________________________ 3 They don’t like loud music. (opposite) ____________________ 4 Annie went to university. (opposite) _____________________________ 5 Jake can’t dance. (same)______________________________________ 6 Tom hasn’t been to London. (same) ______________________________________ 7 They play basketball. (opposite) ______________________________________ 8 Annie didn’t stay at school. (opposite) ______________________________________ 9 Jake can speak French. (same) ______________________________________ 10 She is upset. (same) ______________________________________
Dodaj swoją odpowiedź