Matematyka
tnpokf
2021-04-08 06:09:07
Rozłóż na czynniki pierwsze korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia: a) [latex]45+29 sqrt{2} [/latex] b) [latex]5 sqrt{2}-7[/latex] c) [latex]6 sqrt{3}+10 [/latex] przykład: [latex]38+17 sqrt{5} [/latex] przekształcamy na [latex](2+sqrt{5})^{3} [/latex]
Odpowiedź
kingawit
2021-04-08 11:06:48

a] (3+pierw. z 2) do trzeciej= 27+ 27 pierw. z 3+18+ 2 pierw. z 2=35=29 pierw. z 2 b] ( pierw. z 2 -1) do trzecierj= 2 pierw. z 2-6+ 3 pierw. z 2-1=5 pierw. z 2-7 c] ( pierw. z 3+1) do trzeciej=3 pierw. z 3+9+3 pierw. z 3+1=6 pierw. z 3+10

Dodaj swoją odpowiedź