Historia
Emilaat
2021-04-08 04:26:37
najważniejsze daty trzecia gima
Odpowiedź
shuan
2021-04-08 09:59:12

966r chrzest Polski 1000r. zjazd w Gnieźnie 1138r. Podział Polski na dzielnice 1226r. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada 1241r. Najazd Tatarów, bitwa pod Legnica 1327r. Początek wojny z Zakonem krzyżackim 1331r. Bitwa pod Płowcami, pokonanie krzyżaków 1335r. Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech Węgierskich i Polski w celu rozstrzygnięcia wolny z krzyżakami 1343r. Zawarcie pokoju w Kaliszu 1385r. Unia polsko-litewska 1410r. Bitwa pod Grunwaldem 1411r. Pokój w Toruniu 1431-35r. Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu kujawskim 1444r. Bitwa pod Warna 1454-66r. Wojna trzynastoletnia z Zakonem krzyżackim 1466r. II pokój w Toruniu

Dodaj swoją odpowiedź