Język angielski
Paaaulysia
2021-04-06 23:10:27
Ułuż po 2 pytania do każdego zdania, jedno ogóle oraz jedno Ułuż po 2 pytania do każdego zdania, jedno ogóle oraz jedno szczegółowe   2.Jenny gets up half past six. ........................................................ ........................................................ 3.The boys the meet in the park ........................................................ ......................................................... 4. I play board games at the weekend .................................................................. .................................................................. 5 Mr Smith likes exotic food. ................................................... ...............................................    
Odpowiedź
lulka
2021-04-07 05:52:21

2. is Jeny get... when is Jeny get up ? 3 Are the boys... Where are the boys... 4 Are you play... When are you play board games ? 5. Is Mr Smith like... What Mr Smith like ?

Dodaj swoją odpowiedź