Matematyka
Aga514
2017-06-22 11:17:37
proszę o pomoc w zadania których PDF jest poniżej zadanie 5 punkt a) zadanie 6 punkt f) + zadanie z drogiego pdf zadania muszą być rozpisane tak abym mógł je w miarę zrozumieć
Odpowiedź
sonczitaaaa
2017-06-22 14:14:31

zad. 5 pkt a an = - 2n + 9     założenie n ∈ N⁺ - 2n + 9 > 0 - 2n > - 9 2n < 9 n < 9/2 n < 4,5 n = 1 , 2 , 3 zad 6 pkt f an = 3n² - 10n + 8   założenie n ∈ N⁺ 3n² - 10n + 8 < 0 Δ = (- 10)² - 4 * 3 * 8 = 100 - 96 = 4 √Δ = √4 = 2 n₁ = (10 - 2)/6 = 8/6 = 1 2/6 = 1 1/3 n₂ = (10 + 2)/6 = 12/6 = 2 Ponieważ wartości mniejsze od 0 zawierają się w przedziale [ 1 1/3 , 2 ] więc dla założenia n ∈ N⁺ nie ma wyrazów , dla których ciąg ma wartości mniejsze od 0 załącznik nr 2 zad 1 an = n/(2n + 1) a(n + 1) = (n + 1)/[2(n + 1) + 1] = (n + 1)/(2n + 2 + 1) = (n + 1)/(2n + 3) zad 2 an = 4 - 6n a(n + 1) = 4 - 6(n + 1) = 4 - 6n - 6 = - 6n - 2 = - 2(3n - 1) zad 3 an = 2n - n²  a(n + 1) = 2(n + 1) - (n + 1)² = 2n + 2 - n² - 2n - 10 = - n² - 8 zad 4 an = 3 - 2n² a(n + 1) = 3 - 2(n + 1)² = 3 - 2(n² + 2n + 1) = 3 - 2n² - 4n - 2 = - 2n² - 4n + 1

Dodaj swoją odpowiedź