Matematyka
aleksnadra29
2017-06-22 11:03:57
Wypisz współczynniki wielomianu w i podaj jego stopień. w(x)=2^10
Odpowiedź
Artix55555
2017-06-22 14:02:14

Stopień = 0  Współczynnik przy : [latex]x^0[/latex] = [latex]2^{10}[/latex] = 1024

Dodaj swoją odpowiedź