Matematyka
goddamnit
2017-06-22 10:50:17
1.Oblicz iloczyn pierwiastków wielomianu W(x)=-x^3-x^2+6x 2. Liczby 2, -1 oraz 5 są pierwiastkami wielomianu W(x) stopnia trzeciego i W(3)=40. Wyznacz współczynnik przy x^3
Odpowiedź
kars12
2017-06-22 15:07:44

1. [latex]-x^3-x^2+6x=0 \ x(-x^2-x+6)=0 \ x=0 lor -x^2-x+6=0[/latex] Jednym z pierwiastków jest 0, więc ich iloczyn wynosi 0. 2. [latex]W(x)=a(x-2)(x+1)(x-5)=ax^3+... \ \ W(3)=40 \ a (3-2)(3+1)(3-5)=40 \ a cdot 1 cdot 4 cdot (-2)= 40 \ -8a=40 \ oxed{a=-5}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź