Historia
bartek142
2017-06-22 10:29:47
Jak doszło oraz jak przebiegała Wielka Wojana z Zakonem Krzyzackim PROSZĘ O POMOC. DAJE NAJ
Odpowiedź
AngelikaaXD
2017-06-22 10:45:40

Krzyżacy zajęli Żmudź. W 1409roku Żmudzini zaczęli powstanie przeciw zakonowi. Witold poparł powstańców. Zakon zagroził mu wojna. Król Władysław ostrzegł wielkiego mistrza, że wojna z Litwą oznacza też konflikt z Polską.  Wiosną 1410 roku król wezwał rycerzy na wojenną. Stawili się  Polacy, Litwini, Rusini i Tatarzy-ok. 25 tysięcy. Armia krzyżacka liczyła prawie 20 tysięcy zbrojnych (samych rycerzy zakonnych było zaledwie kilkuset). 15 lipca 1410 roku obie armie stanęły naprzeciw siebie koło wsi Grunwald. Jagiełło nie spieszył się do walki, ponieważ jego wojsko oczekiwało w zaroślach. Zaś hufce zakonne oczekiwały bitwy w żelaznych zbrojach w pełnym słońcu. Krzyżacy przysłali polskiemu królowi dwa miecze jako " zachętę" do walki. Zachęta ta okazała się tak skuteczna, bo  jeszcze tego samego dnia armia krzyżacka została rozgromiona. Zakon nie został doszczętnie zniszczony. Polska nie odzyskała Pomorza Gdańskiego, jedynie Żmudź powróciła do Litwy. Zakon posiadał zamki obronne, których nie mogła zdobyć piechota polska, ale Polska zdobyła autorytet jako potęga militarna i szczyciła się nim przez blisko 250 lat.

lukullus
2017-06-22 10:46:55

»przyczyny a)stosunki polsko- krzyżackie uległy znacznemu zaostrzeniu po tym jak Ulryk von Jungingen został wielkim mistrzem zakonu w 1407 roku b)na Żmudzi wybuchło powstanie antykrzyżackie, które zostało poparte przez Witolda  c)Krzyżacy zajęli ziemię dobrzyńską »przebieg a) 1409 rok- wybuch powstania antykrzyżackiego na Żmudzi, poparcie go przez Witolda, zajęcie ziemi dobrzyńskiej przez Krzyżaków, wybuch wojny b) 1410 rok- w tym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem(15 VII 1410), która została wygrana przez Polaków i Litwinów, doszło również do oblężenie Malborka, nie powiodło się ono jednak( a wielki książę litewski Witold wycofał się z wojny), 10 X 1410 doszło też do bitwy pod Koronowem, która została wygrana przez Polaków c) 1411 rok- w tym roku został podpisany I pokój toruński, który kończył wojnę »postanowienia I pokoju toruńskiego a)odzyskanie przez Polskę ziemi dobrzyńskiej b)odzyskanie przez Litwę Żmudzi(jednak tylko do śmierci Witolda) c)Krzyżacy mieli zapłacić za wydanie jeńców i grodów krzyżackich Proszę bardzo, mam nadzieję, że tyle wystarczy ;)

Dodaj swoją odpowiedź