Matematyka
ana007
2021-02-23 16:47:27
Oblicz pola zamalowanych części kół.
Odpowiedź
Goku16
2021-02-23 23:34:13

a) [latex] frac{45}{360} pi 2^{2} [/latex] =0,5*3,14= 1,57[latex] cm^{2} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź