Matematyka
hugi
2021-02-23 16:33:47
Wykonaj dzielenie:wielomianów a) (10x5 − 2x4 + 15x3 + 5x2 + 12) : (2x2 + 3) b) (−2x5 + 6x4 − 12x2 + 8x) : (x2 − 3x + 2) c) (15x8 + 7x6 + 3x4 + 12x2 − 10) : (5x4 − x2 + 5) 4. Znajdź taki wielomian W(x), aby spełniona była równość: a) (2x2 − 7) ·W(x) = 2x4 + 4x3 − x2 − 14x − 21 b) (x2 − 3)(x + 1) ·W(x) = 5x5 + 2x4 − 18x3 − 6x2 + 9x c) −9x3 + 10x2 + 5 + W(x) · (2x2 + 3x − 5) = 3x(2x3 − x + 1)
Odpowiedź
MaxTurN
2021-02-23 16:59:12

a) (10x5 − 2x4 + 15x3 + 5x2 + 12) : (2x2 + 3)= (50-8+45+10+12) : (4+3)= 109 : 7 =15.57143 b)(−2x5 + 6x4 − 12x2 + 8x) : (x2 − 3x + 2)= (-10+24-24+8x) : (x-2)= (-10+8x) : (2-x)=  -5 +10x +16x - 8x²= -5+26x-8x² c) (15x8 + 7x6 + 3x4 + 12x2 − 10) : (5x4 − x2 + 5)= (120+42+12+24+-10) ;( 20- x² + 5) =188:(25-x²)= 0,04-188/x² 4.a) (2x2 − 7) ·W(x) = 2x4 + 4x3 − x2 − 14x − 21 ( 4 - 7) *w(x) = 8+12-x² - 14x -21 -3*w(x) = -1 -x²-14x  b) (x2 − 3)(x + 1) ·W(x) = 5x5 + 2x4 − 18x3 − 6x2 + 9x x³+x²-3x-3 * w(x) = 25 + 8- 54 -12+9x x³+x²-3x-3 * w(x) = -33 + 9x c) −9x3 + 10x2 + 5 + W(x) · (2x2 + 3x − 5) = 3x(2x3 − x + 1) -27 + 20+5 +w(x) * 4+3x-5= 18x-3x²+3x -2 +w(X) * 4+3x-5= 15x - 3x²

Dodaj swoją odpowiedź