Biologia
Konto usunięte
2021-02-23 14:30:47
ZADANIA Z KRÓTKIEGO SPRAWDZIANU Z WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z GENETYKI DLA KLAS I LICEUM. 5. Jego sekwencja wyznacza kolejność aminokwasów w białku - określ rodzaj kwasu nukleinowego. 3. Wymień różnice w budowie DNA i RNA.
Odpowiedź
toskaffecka
2021-02-23 18:38:09

5. mRNA 3.  DNA: -wystepuje w jądrze komórkowym - jest dwuniciowy - cukier w nim występujący to deoksyryboza - zasady to: adenina, tymina, guanina, cytozyna RNA: - wystepuje w cytplazmie, rybosomach i jąderku - jest jednoniciowy - cukier to ryboza  - zasady to: adenina, uracyl. guanina, cytozyna

Dodaj swoją odpowiedź