Polski
edmand
2021-02-23 11:19:27
napisz pogłembiony opis postaci stasia tarkowkiego z lektury w pustyni  i w puszczy
Odpowiedź
Luszyn
2021-02-23 11:27:21

Staś tarkowski to chłopiec, który jest godny miana bohatera. Pochodził z Polski, jego ojciec był inżynierem Kampanii Kanału Sueskiego. Miał czternaście lat i przyjaźnił się z Nel. Chłopiec wyróżniał się wśród swych rówieśników wzrostem i siłą. Uwagę zwracała jego wysportowana sylwetka. Niebieskie oczy i jasnoblond włosy kontrastowały z opaloną cerą. Staś posiadał wiele umiejętności, a natura obdarzyła go wybitnymi zdolnościami. Doskonale radził sobie ze strzelbą – zawsze trafiał do celu. Cieszył się sławą najlepszego pływaka w Port – Saidzie. Świetnie jeździł konno oraz nieźle radził sobie z wielbłądami. Ponadto łatwo przyswajał sobie wszelkie wiadomości, szczególnie z biologii i geografii. Biegle władał językami angielskim, francuskim i polskim. Znał również arabski i kilka narzeczy afrykańskich. Bohater budzi nasz podziw swym postępowaniem. Przyjaźnie odnosił się do ludzi bez względu na rasę i pochodzenie. Wyzwolił Kalego i Meę z rąk prześladowców. Cechowała go również troskliwość i opiekuńczość. Udowodnił to w czasie wędrówki przez pustynię i puszczę. Opiekował się nel i zawsze myślał o jej bezpieczeństwie. Był dla niej dobry, serdeczny i umiał ją pocieszyć. Zachwycił nas niezwykłą szlachetnością. Często musiał odmówić sobie jedzenia na rzecz Nel. Na pustyni ostatni łyk wody oddał dziewczynce. Staś to chłopiec pomysłowy i zaradny. Wysyłał latawce. Radził sobie ze wszystkimi trudnościami.

Dodaj swoją odpowiedź