Biologia
sania960
2021-02-23 01:38:37
49 PKT BIOLOGIA 5 KLASA  1. Podaj charekterystyczne cechy nizin , wyżyn i gór : Niziny -  Wyżyny - Góry - 2. Jaki jest najwyższy szczyt Polski i gdzie się znajduje ? Odp : 3. Wymień formy ochrony przyrody : 4. Podaj najmniej 3 różnicy między parkiem narodowym a rezerwatem przyrody : 5. Czym różnią się od siebie górny środkowy i dolny bieg rzeki > 6. Wymień dwie rzeki główne : 
Odpowiedź
ewelina485214
2021-02-23 05:05:57

1.*Niziny-tereny nisko położone,wiele jezior *Wyżyny-tereny zawierające liczne wzniesienia *Góry-tereny zawierające bardzo duże wzniesienia(góry) 2.Najwyższy szczyt w Polsce to Rysy(2499 m.n.p.m.).Góra położona na granicy polsko-słowackiej w Tatrach Wysokich 3.-parki narodowe -rezerwaty przyrody -parki krajobrazowe -pomniki przyrody 4.Park Narodowy - ochrona celnej przyrody na tym terenie, -nie wolno prowadzić działalności gospodarczej, - turystyka tylko na dozwolonych szlakach. - powierzchnia parku - nie mniejsza niż 1000 hektarów  Rezerwat przyrody: - ochrona celnej przyrody , lub jej część - dozwolona działalność gospodarcza ( ograniczona oczywiście) - mniejszy niż 1000 hektarów 5. Bieg górny - na tym odcinku spadek rzeki jest duży i dominuje erozja wgłębna. w wyniku powstaje dolina V - kształtna   Bieg środkowy - Na tym odcinku rzeka płynie  wolniej. Przeważa erozja boczna w której powstają meandry i starorzecza Rzeka osadza też cześć naniesionego materiału skalnego. Bieg dolny - Na tym odcinka rzeka płynie najwolniej. Niesiony materiał skalny jest akumulowany ..  6.-Wisła -Odra

nina15
2021-02-23 05:07:12

Zad 1. Niziny - cechują się wysokościami do 300 m.n.p.m, zwykle równinny, pofalowany teren Wyżyny - cechują się wysokościami od 300 m.n.p.m do 500 m.n.p.m, Góry - cechują się wysokościami ponad 500 m.p.m, są silnie urozmaicone Zad 2. Najwyższy szczyt to Rysy (2499 m.n.p.m) znajduje się on w Tatrach. Zad 3. - Parki Narodowe - Parki krajobrazowe - Rezerwaty przyrody - Pomniki przyrody Zad 4. Parki Narodowe mają większą powierzchnię od rezerwatów W Parku Narodowym wyróżnia się zwykle 3 strefy, nie stosuje się tego w Rezerwatach Przyrody. W Rezerwacie Przyrody dozwolona jest ograniczona działalność gospodarcza Zad 5. W biegu górnym woda płynie szybkim i wartkim strumieniem, powoduje erozję wgłębną koryta. W biegu dolnym rzeka płynie mozolnie i bardzo powoli, często przy ujściu tworzy deltę czy rozgałęzienia od rzeki głównej. W tym etapie dochodzi do akumulacji niesionego materiału. Zad 6. Rzeką główną jest na przykład: - Wisła - Odra

Dodaj swoją odpowiedź