Język niemiecki
Chomik12348
2021-02-21 11:43:07
kto mi to przetłumaczy???? i powie co tam najlepiej wpisać daje naj1.ich bin ..........jahre alt2.ich bin am .............geboren 3.ich bin in ............geboren4.mein hobby ist......../meine hobbys sind5.meine adresse ist........6.ich lerne seit einem jahr/seit zwei/deri............jahren alt7.danke,gut/danke es geht8.ich trage gern........9.ich habe heute ..........an10.meine lieblingsfarbe ist........11.ja mode ist fur mich sechr wichtig 12.nein mode spielt in meinem leben keine rollr
Odpowiedź
pawlicki05
2021-02-21 16:47:35

kto mi to przetłumaczy???? i powie co tam najlepiej wpisać daje naj 1.ich bin ...10.......jahre alt - Mam 10 lat ( wpisujesz swój wiek) 2.ich bin am .....ersten Oktober........geboren - Urodziłem się 1 października (wpisujesz datę urodzenia) 3.ich bin in .......Warszawa.....geboren - urodziłem się w Warszawie ( wpisujesz miejsce urodzenia) 4.mein hobby ist....Mode..../meine hobbys sind - moim hobby jest moda (wpisujesz, co jest twoim hobby) 5.meine adresse ist.Berlinerstrasse.......- mój adres to ul. Berlińska ( wpisujesz nazwę ulicy) 6.ich lerne seit einem jahr/seit zwei/deri......Englisch......jahren alt - od roku, dwóch, trzech lat uczę się angielskiego ( wpisujesz co się uczysz) 7.danke,gut/danke es geht gut - dziękuje, dobrze / dziękuje jest dobrze 8.ich trage .Hose gern- noszę chętnie spodnie (wpisujesz co nosisz chętnie) 11.ja mode ist fur mich sechr wichtig - moda jest dla mnie bardzo ważna ( nic nie wpisujesz) 12.nein mode spielt in meinem leben keine rolle - moda nie gra żadnej roli w moim życiu ( nic nie wpisujesz)

Dodaj swoją odpowiedź