Język rosyjski
Madzia110895
2021-01-27 08:13:17
Przetłumacz na rosyjski: Za kilka lat- Za dwa lata- W ciągu godziny- Po wycieczce- Po śniadaniu- Po lekcjach- Po obiedzie- Napisz godzinę słownie: przykład- 23:00 (wym. dwadćat tri ciasa) PISZCIE MI JAK SIE PISZE A NIE WYMAWIA! 2:45- 19:00- 9:10- Odmieńcie czasowniki przez osoby: пить- есть- POTRZEBNE NA JUŻ!   DAJE 25pkt.
Odpowiedź
apaczer
2021-01-27 10:41:04

Przetłumacz na rosyjski: Za kilka lat- через несколько лет Za dwa lata- через два года W ciągu godziny- в течение часа Po wycieczce- после экскурсии Po śniadaniu- после завтрака Po lekcjach- после уроков Po obiedzie- после обеда Napisz godzinę słownie: 2:45- два часа сорок пять минут / без четверти три 19:00- девятнадцать часов / семь часов вечера 9:10- десять часов десять минут / десять минут десятого ********** Я пью Ты пьёшь Он / она / оно пьёт Мы пьём Вы пьёте Они пьют *** Я ем Ты ешь Он / она / оно ест Мы едим Вы едите Они едят 

kissofmidnight
2021-01-27 10:42:19

через несколько лет через два года в течение часа после экскурсии после завтрака после обеда без четверти три сем часов вечера десять десятого пью пьёшь пьёт пьёте пьют ем ешь ест едим едите едяи

Dodaj swoją odpowiedź