Historia
karolcia12345
2021-01-18 10:40:47
Przedstaw zasługi ostatnich Jagiellonów dla rozwoju kultury polskiej(ma być w formie wypracowania minimum jedna strona) dam najj
Odpowiedź
twixx7
2021-01-18 15:23:53

Okres Jagiellonów to czasy rozkwitu kulturalnego Polski, szczególne zaś zasługi dla rozwoju kultury i nauki polskiej położyli królowie Kazimierz Jagiellończyk oraz Zygmunt I Stary, którego Polacy pamiętają przede wszystkim jako wielkiego mecenasa sztuki. To dzięki Zygmuntowi Staremu i jego małżonce królowej Bonie, pochodzącej z włoskiego rodu Sforzów, do Polski zawitał Renesans.  Im właśnie zawdzięczamy przebudowę Zamku Królewskiego w Krakowie, gdzie powstała między innymi perła renesansowej architektury - Kaplica Zygmuntowska.  Królewska para sprowadzała do Polski dzieła sztuki z całej Europy. To właśnie Zygmunt I na Zamku Wawelskim zaczął gromadzić jedną z największych na świecie kolekcji przywożonych z Francji ozdobnych arrasów.  Kontynuując dzieło ojca  Zygmunt August w ciągu dwudziestu lat dla Polski zdobył dalszych 356 cennych tkanin – z których do dziś 136 nadal wisi w królewskich komnatach na Wawelu, i które my możemy podziwiać.  Zygmunt Stary był także fundatorem wiszącego po dziś dzień w najwyższej wieży Katedry Wawelskiej dzwonu, zwanego Dzwonem Zygmunta. Dźwięk jego obwieszcza tylko najważniejsze uroczystości państwowe i kościelne i jest on symbolem niepodległości i niezawisłości polskiego narodu.  Z czasów Jagiellonów pochodzą też "Kroniki" Jana Długosza, dzieła rzeźbiarza Wita Stwosza, historyka Kallimacha, czy wreszcie najwybitniejsze utwory literackie autorstwa Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.  O poziomie nauki polskiej czasów jagiellońskich świadczyć może rewolucyjne dla ówczesnej nauki dzieło Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer niebieskich". Dzięki długoletniemu panowaniu dynastii Jagiellonów Polska przeżyła swój Złoty Wiek. Może się przyda :) 

Dodaj swoją odpowiedź