Matematyka
wariat121
2021-01-18 02:35:37
oblicz wartość danego wielomianu W(x)=x³-3x²-2x+2 dla x=r oraz podziel ten wielomian przez dwumian x-r jezeli r=-1
Odpowiedź
słodycz
2021-01-18 03:46:19

w załączniku rozwiązanie

Konto usunięte
2021-01-18 03:47:34

[latex]W(x)=x^3-3x^2-2x+2\\x=r\\W(r)=r^3-3r^2-2r+2\\Dla r=-1\\\Dzielenie w zalaczniku.[/latex] [latex]W(r)=r^3-3r^2-2r+2 dla r=-1\\W(-1)=(-1)^3-3cdot(-1)^2-2cdot(-1)+2=-1-3+2+2=0[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź