Matematyka
ItsAgainMe
2021-01-18 01:54:37
pomocy!!  Wykresem funkcji y = –4(x + 1)2 – 5, gdzie x  R, jest parabola, której wierzchołek ma współrzędne: A. (–1, –5) B. (1, –5) C. (–1, 5) D. (1, 5).
Odpowiedź
koksiarzz
2021-01-18 03:56:51

[latex]y=-4(x+1)^2-5\p=-1\q=-5\W=(-1; -5)\A.[/latex]

martqq
2021-01-18 03:58:06

postać kanoniczna funkcji kwadratowej f(x)=a(x-p)²+q W(p,q) W(-1,-5) odp. A

Dodaj swoją odpowiedź