Matematyka
ydjtsyrsdktu
2021-01-17 23:58:27
1. Wykonaj działania : a) [latex] x^{3}-2 x^{2}/ x^{2} -9* x-3/2x-4=[/latex] b) 3/x+6 - 1/ 3x+2=
Odpowiedź
ppo
2021-01-18 01:54:12

a) [latex]x^3-frac{2x^2}{x^2-9} cdot frac{x-3}{2x-4}=[/latex] [latex]=x^3-frac{2x^2}{(x+3)(x-3)} cdot frac{x-3}{2(x-2)}=[/latex] [latex]=x^3-frac{x^2}{x+3} cdot frac{1}{x-2}=[/latex] [latex]=x^3-frac{x^2}{(x+3)(x-2)}=frac{x^3((x+3)(x-2))-x^2}{(x+3)(x-2)}[/latex] b) [latex]frac{3}{x+6}-frac{1}{3x+2}=frac{3(3x+2)-1(x+6)}{(x+6)(3x+2)}=[/latex] [latex]=frac{9x+6-x-6}{(x+6)(3x+2)}=frac{8x}{(x+6)(3x+2)}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź