Matematyka
wercia1706
2021-01-17 23:10:37
(10-14-24):(-7)-(-15):3=................................... 45:(-9)+(-16):(-4)-(-56):7=.................................. (-38)+(-17)-(-52)=..................................... 36:(-9)x(-11)=.................................. (-6)+(-9)x20=................................. (-60):(-12)-29=...................................... 7x(-8)+(-5)do potęgi 2=........................................... (-2)do potęgi 3-(-63):(-9)=............................................... [(-6)x3+(-5)x(-4)]x(-9)=......................................... (-24):[4x(-3)+(-3)do potęgi 2]=......................................... zadanie 2 Najwyższe temperatury na świecie zanotowano w afryce 58,w ameryce Płn.57,w azji 54.Najnizsze w afryce (-24),w ameryce Płn. (-66),w azji (-68).Na ktorym kontynencie roznica temperatur byla większa??? BŁAGAM POMÓZCIE W 2 OBLICZENIA
Odpowiedź
princess77
2021-01-18 02:59:15

zad. 1 (10-14-24):(-7)-(-15):3= (-28):(-7) + 15 :3 = 4+ 5 = 9 45:(-9)+(-16):(-4)-(-56):7= (-5 - 16) :(-4) + 52 = 5[latex] frac{1}{4} [/latex] + 52 = 57[latex] frac{1}{4} [/latex] (-38)+(-17)-(-52)= -38 - 17 + 52 = -3 36:(-9)x(-11)=-4*(-11) = 44 (-6)+(-9)x20= (- 6 - 9) * 20 = -300 (-60):(-12)-29= 5 - 29 = -24 7x(-8)+(-5)do potęgi 2= -56 + 25 = -31 (-2)do potęgi 3-(-63):(-9)= 4 + 63 : (-9) = 4 + (- 7) = -3 [(-6)x3+(-5)x(-4)]x(-9)=[-18 - 5 * (-4) x (-9)] = [- 18 - (-20) * (-9)]= -18 - 180 = -198 (-24):[4x(-3)+(-3)do potęgi 2]= (-24) :(-12 + 9) = (-24): (-3) = 8 Zad. 2 Azja różnica:  68 -(- 54) = 122 Ameryka płn różnica =  67 -(- 66) = 133 Afryka różnica = 58 -(- 25) = 83  Odp: w Ameryce  płn.

Dodaj swoją odpowiedź