Matematyka
nazawszewaszaxd
2021-01-17 20:53:57
Uczniowie napisali pracę klasową. Ocenę bardzo dobrą otrzymało 30% uczniów, dobrą 40%, dostateczną 8 osób, a pozostali uczniowie dostali ocenę dopuszczającą. Średnia ocen z pracy klasowej wynosiła 3,9. Ilu uczniów dostało ocenę bardzo dobrą, dobrą, a ilu dopuszczającą?
Odpowiedź
Eweliniorka
2021-01-17 22:50:04

x - liczba uczniów w klasie 30%x=0,3x= oceny bardzo dobre  40%x=0,4x= oceny dobre  8 uczniów = oceny dostateczne x-0,3x-0,4x-8= oceny dopuszczające   [0,3x·5+0,4x·4+8·3+(0,3x-8)·2]:x=3,9 [1,5x+1,6x+24+0,6x-16]:x=3,9 [3,7x+8]:x=3,9 3,7x+8=3,9x 3,7x-3,9x=-8 -0,2x=-8 x=40 30%=0,3·40=12 uczniów ma ocenę bardzo dobrą 40%=0,4·40=16 uczniów ma ocenę dobrą 8 uczniów ma ocenę dostateczną 0,3x-8=0,3·40-8=12-8=4 uczniów ma ocenę dopuszczającą mam nadzieje ze pomogłam, licze na naj :)

Hayer06
2021-01-17 22:51:19

30% 40% 20% 10% hotel stanley is sopot is very exclusivehotel has 100 rooms which are funished is the modern styleis forty single rooms and sixty double roomsthis hotel has very attractions spa gym bars and restaurantswhere you can eat very good foodhotel is just 20 minutes away from ehe city centre

Dodaj swoją odpowiedź