Historia
wiktorek15
2021-01-17 15:32:47
odpowiedz na pytania 1.Z jakiego państwa pochodził Jagiełło? ................................................. 2.kogo poślubiła królowa Jadwiga? .......................................... 3.Gdzie w Polsce znajdowały się kopalnie soli, z których zyski czerpał król Kazimierz Wielki? ............................................... 4.Jakie były warunki unii polsko – litewskiej?................................................ 5.Wymień co dobrego zrobił dla kraju Kazimierz Wielki....................................... 6.Dlaczego Krzyżacy zagrażali Polsce?................................. 7.Napisz o jakim władcy mówi to powiedzenie: „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”........................................ 8.Jak nazywamy związek dwu lub więcej państw? ............................................... 9.Między ilu synów podzielił Polskę Bolesław Krzywousty? ....................................... 10.Wymień cztery nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku 11 Jakie zmiany dokonały się w Polsce za czasów panowania Kazimierza Wielkiego? 12Dlaczego sprowadzono Krzyżaków do Polski? 13Jakie zmiany dokonały się w Polsce za czasów panowania Kazimierza Wielkiego?  
Odpowiedź
adku
2021-01-17 20:08:52

1 Litwa 2 Joachima II Hektora 3 Kopalnia soli w Wieliczce 4  Małżeństwo Jagiełły z Jadwigą i wtedy Jagiełło zasiadłby na tronie wzamian za to musiałby przyjąc chrzest 5 ,, Zastał Polskę drewnianą zostawił murowaną " czyli budował mury itp 6 Ponieważ chcieli rozszerzyć swoje państwo kosztem Pomorza 7 Kazimierz Wielki 8 Unia 9. 4 10. Pomorzanie, Wiślanie, Lędzianie, Polanie 11. Unia personalna z Litwą, Akademia Krakowska, budowa zamków i miast 12. Konrad Mazowiecki dał im ziemie z myślą że oni narzucą Węgry 13 Rozejm z Zakonem,  Wprowadził nowy system zarządzania państwem, znacznie powiększył terytorium

Lentylka
2021-01-17 20:10:07

1. Z Litwy  2. Z Władysławem Jagiełłą 3. W Bośni i w Wieliczce 4. Zjednoczenie się by razem pokonać Krzyżaków 5. Założył Akademie Krakowską, przyczynił się do zjednoczenia Europy, wybudował kilkadziesiąt zamków, prawie 2 razy powiększył ojczyznę 6. Ponieważ odcięli Polsce drogę do Morza Bałtyckiego 7. O Kazimierzu Wielkim 8. Unią 9. Pomiędzy 4 synów 10. Polanie, Pomorzanie, Mazowszanie, Wiślanie 11. Opanowanie przez Polskę rusi halickiej, uznanie włączenia Śląska do Czech, Unia Polsko - Litewska, Akademia Krakowska, budowa zamków i miast 12. Ponieważ Konrad Mazowiecki chciał podbić Prusy 13. Czemu napisałaś 2 razy to samo :) Mam na dzieję że pomogłem i życzę ci do brej oceny z tego tematu XD

Dodaj swoją odpowiedź