Biologia
bogusia56s
2017-06-22 09:28:17
[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. Która tkanka rozprowadza substancje odżywcze i tlen? 2. Która tkanka składa się z neuronów i komórek glejowych? 3. Która tkanka umożliwia ruch?
Odpowiedź
bryczyński
2017-06-22 15:41:02

1. Która tkanka rozprowadza substancje odżywcze i tlen? KREW 2. Która tkanka składa się z neuronów i komórek glejowych? TKANKA NERWOWA 3. Która tkanka umożliwia ruch? TKANKA MIĘŚNIOWA

Dodaj swoją odpowiedź