Historia
agulka12
2021-01-14 11:28:07
wypisz postanowienie trakratu wersalskiego z 1918 roku. Kto da najwięcej dam naj
Odpowiedź
Magda1589
2021-01-14 13:05:22

1.zrzeczenie się Niemiec wszystkich swoich praw i tytułów do swoich posiadłości zamorskich(oddanie koloni) 2.redukcja wojska niemieckiego do 100tys.zawodowych żołnierzy,brak ciężkiego sprzętu 3.Niemcy musieli wypłacić odszkodowania(reperacje wojenne) 4.formalny zakaz połączenia Niemiec z Austrią 5.demilitaryzacja Niemiec 6.okupacja w Zagłębiu Sary i Ruhry 7.określenie nowych granic Niemiec

kiepato
2021-01-14 13:06:37

Niemcy tracą cesarza,odszkodowania wojenne dla Francji i Wielkiej Brytanii.Polska odzyskuje niepodległość,Lotaryngia i Alzacja wracają do Francji,zakaz posiadania czołgów i samolotów oraz okrętów.Ograniczenie armii niemieckiej do 100tys. Rozpad Austro-Węgier.

Dodaj swoją odpowiedź