Matematyka
Zabcia819
2021-01-14 09:11:27
Jaka musi być długość odcinka AB , aby okręgi o środkach w punktach A i B oraz promieniach r=4cm i R=10cm były a) styczne zewnętrznie b) styczne wewnętrznie c) przecinające się d) rozłączne zew. e) rozłączne wew. f) współśrodkowe  prosze pomocy 
Odpowiedź
Wertoriusz
2021-01-14 13:02:07

a) |AB|=r1+R |AB|=4+10=14cm b) |AB)=R-r |AB|=10-4=6cm c) |AB||R-r| |AB|<10+4  i |AB|>|10-4) 6<|AB|<14 |AB|= 7 , 8 , 9, 10 , 11, 12, 13 d) |AB|>R+r |AB|>14cm e) |AB|

Dodaj swoją odpowiedź