Matematyka
marows
2021-01-14 07:49:27
Ile trzeba wziąść solanki 5%-owej a ile 20%-owej aby po zmieszaniu ich otrzymać 10 kg solanki 15%-owej? Ile wody należy dolać do jednego litra 90%-owego spirytusu aby otrzyma ć alkohol 40%-owy? POPROSZĘ O ROZWIĄZANIE RÓWNANIEM.
Odpowiedź
Aga15ss
2021-01-14 12:38:10

mso=15%*10kg= 0,15*10kg=1,5kg - masa substancji w ostatecznej solance Wzór na stężenie procentowe Cp= (ms/mr)*100% Cp - stężenie procentowe ms- masa substansji mr- masa roztworu ms1- masa substancji w pierwszej solance = 0,05*mr1 ms2- masa substancji w drugiej solance= 0,2*mr2 mr1- masa roztworu pierwszej solanki mr2- masa roztworu drugiej solanki 0,05mr1+0,2mr2=1,5kg //*5 mr1+mr2=10kg 0,25mr1+mr2=7,5kg mr2=10kg-mr1 0,25mr1+10kg-mr1=7,5kg mr2=10kg-mr1 -0,75mr1=-2,5kg mr2=10kg-mr1 mr1=3  1/3kg mr2= 10 kg- 3   1/3kg mr1= 3  i  1/3 kg mr2= 6  i 2/3 kg Odp. Trzeba wziąć [latex]3 frac{1}{3}kg solanki 5- procentowej i 6 frac{2}{3} kg solanki 20- procentowej [/latex] zad.2 1l*90%= 1l*0,9= 0,9l= ms x- masa wody 40%= (ms/mr)*100% 0,4= (0,9l/1+x) 0,4+0,4x=0,9l 0,4x= 0,5l x= 1,25 litra Odp. Trzeba dolać 1,25 litra wody. Liczę na naj :)

krzys9411
2021-01-14 12:39:25

[latex]1.\x-masa solanki 5\%-wej\y-masa solanki 20\%-wej\\5\%=0,05; 20\%=0,2\\0,05x-masa soli w solance 5\%-wej\0,2y-masa soli w solance 20\%-wej\\10kg-masa solanki 15\%-wej\\15\%=0,15\\0,15cdot10=1,5 (kg)-masa soli[/latex] [latex] left{egin{array}{ccc}x+y=10& o x=10-y\0,05x+0,2y=1,5end{array} ight\\Podstawiamy:\\0,05(10-y)+0,2y=1,5 /cdot100\\5(10-y)+20y=150\\50-5y+20y=150\\15y=150-50\\15y=100 /:15\\y=6frac{2}{3} (kg)\\x=10-6frac{2}{6}=3frac{1}{2} (kg)[/latex] [latex]Odp:Nalezy zmiesza 3frac{1}{3}kg solanki 5\%-wej i 6frac{2}{3}kg solanki 20\%-wej.[/latex] [latex]90\%=0,9\\0,9cdot1l=0,9l-masa czystego alkoholu\\w-ilosc dolanej wody\\1+w-ilosc alkoholu 40\%-wego\\40\%=0,4\\0,4cdot(1+w)=0,9 /cdot10\\4(1+w)=9\\4+4w=9\\4w=9-4\\4w=5 /:4\\w=1,25 (l)[/latex] [latex]Odp:Nalezy dolac 1,25l wody.\\\©DRK[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź